ABC Zdrowia

Zupełną nowością na WebQuestach były zajęcia poświęcone zdrowiu. Przeprowadzone zostały i w klasie IV i V. Dzieciaki zaczęły od zabaw sportowych, potem poznały nową piramidę żywieniową. Wyszukiwały potrzebne im informacje na iPadach, rozwiązywały zadania z LearningApps. Miały też zajęcia praktyczne- rozpoznawały i próbowały  różne rodzaje pieczywa, zgadywały z zamkniętymi oczyma smak podawanego jogurtu. Bawiły się … More ABC Zdrowia