130 sposobów na zdrowie

Je­dynym spo­sobem zacho­wania zdro­wia jest jedze­nie te­go, cze­go nie chcesz jeść, pi­cie te­go, cze­go nie lu­bisz, i ro­bienie te­go, na co nie masz ochoty.

/Mark Twain/

Od 2009 roku roku należymy do sieci łódzkich Szkół Promujących Zdrowie. W 2014 roku uzyskaliśmy certyfikat przyjęcia nas do wojewódzkiej sieci SzPZ.

 Zdrowie- to nieodłączny warunek szczęścia, dobrej jakości życia i osiągnięć, także szkolnych. Kształtowanie świadomości prozdrowotnej i postaw sprzyjających zdrowemu trybowi życia, to jeden z kierunków edukacji, znajdujących się w podstawie programowej. Dzieci również w szkole uczą się jak dbać o higienę, jak należy się odżywiać i prowadzić zdrowy tryb życia.

Zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia to najlepsze antidotum na zapobieganie otyłości. Wyznacznikiem naszych działań było przysłowie „Czym skorupka za młodu nasiąknie”, dlatego postanowiliśmy uświadamiać i przeciwdziałać, zamiast odchudzać
i leczyć.

Od wielu lat koordynatorem działań prozdrowotnych w naszej placówce jest Krzysztof Bednarek. Zaś w skład zespołu wspomagającego jego działania wchodzą: Agata Pielacińska-Gręda, Ewa Olszewska, Aleksandra Krajewska oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.