Sprawozdanie 2016/2017

„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”   Celem „Skorupki…” było kształtowanie właściwych postaw i zachowań służących poprawie bezpieczeństwa i rozwijaniu aktywności ruchowej. W bieżącym roku szkolnym zrealizowaliśmy: W zakresie zdobywania wiedzy : Zajęcia edukacyjne dla uczniów dotyczące właściwego odżywiania się – godziny wychowawcze. W klasach 1-3 uczniowie mieli zorganizowane bloki tematyczne o odżywianiu i jego wpływie … More Sprawozdanie 2016/2017