Nasza lokalna akcja sportowa

Celem naszej Lokalnej Akcji Sportowej było promowanie aktywności ruchowej i włączenie do niej swoich bliskich. Organizatorem imprezy byli wychowawcy klas 3-6 przy wsparciu pozostałych nauczycieli. Za stronę organizacyjną przedsięwzięcia odpowiedzialni byli nauczyciele prowadzący projekt WF z klasą. Pozostali nauczyciele zajęli się przygotowaniem poczęstunku i czuwaniem nad przebiegiem zabaw na poszczególnych stanowiskach. Finansowo wsparła nas jedna … More Nasza lokalna akcja sportowa